Opdatering 18/9:

I forlængelse af det nyligt skrevne vedrørende sagen mod Frank Jørgensen skal den nyeste udvikling kort opsummeres: På baggrund af retsmøde i Næstved har Frank Jørgensen pr. 18/9 - 2002 betalt de penge DSF har gjort krav på som en følge af overtrædelsen af dopingbestemmelserne.


Orientering vedrørende Frank Jørgensen sagen

Som det burde stå  alle licensløftere under DSF klart, er et af kravene for at stille op til konkurrencer under DSF, at man skriver under på erklæring. I erklæringen står der bl.a. at såfremt en løfter bliver taget i dopingmisbrug så skal pågældende løfter tilbagebetale de udgifter DSF måtte have haft på vedkommende de sidste 12 måneder inden overtrædelsen.

I relation til Frank Jørgensen, som bekendt blev fældet på baggrund af en prøve taget i Team Danmark Centret i Ålborg, har det forholdt sig sådan, at DSF de sidste 12 måneder inden hans overtrædelse brugte 7583 kr. i forbindelse med hans rejser til internationale mesterskaber ol.

Disse penge har vi i DSF naturligt nok forsøgt at få Frank Jørgensen til at betale tilbage,  idet det ellers ikke vil have nogen mening med de underskrevne erklæringer. Beløbet i sig selv er ikke afgørende – det er principperne derimod.

I den forbindelse har vi forsøgt at få Frank Jørgensen til at indgå et økonomisk forlig, hvor han kunne betale pengene tilbage i rater. Det er imidlertid ikke lykkedes os at få Frank Jørgensen til at underskrive forliget og på den måde få tingene bragt i orden.

Der har således været nødvendigt at bringe sagen videre til en advokat for at  han kunne følge tråden op. Da advokaten ikke kunne bringe Frank Jørgensen i tale blev der udtaget stævning mod ham ved retten i Næstved. En lille måneds tid efter stævningen tog Frank Jørgensen så kontakt til advokaten og indvilgede i en afdragsordning.

Afdragsordningen blev dog imidlertid ikke til noget da Frank Jørgensen kort efter sendte en erklæring, hvori han bedyrede at den underskrevne erklæring var ugyldig, idet en af hans danske masters rekorder fra 2000 var blevet slettet uberettiget.

Rekorderne i sig selv har dog heller ikke direkte sammenhæng med forbundets økonomiske krav, hvorfor retten i Næstved i den nærmeste fremtid vil tage stilling til sagen.

Det er så her sagen står nu - endnu uden at være afsluttet.

 

Torsten Westh,
Kasserer i DSF